UREDJAJI I OPREMA

Svi uredjaji i oprema na jednom mestu

UREÐAJ ZA PUNJENJE BOČICA CO2

Namena: Uređaj za punjenje bočica CO2, za PP aparate tipa S, raznih tipova i proizvođača. Sa pomerljivim pritezačem uređaj obezbeđuje prihvat bočica raznih dužina.
Sastoji se od: Priključaka za punjenje svih vrsta i tipova bočica
Ugrađenog štitnika za bezbedan rad
Karakteristike: Kruta konstrukcija omogućuje siguran i bezbedan rad
Uređaj obezbeđuje čvrsto stezanje i pritezanje navrtke zatvarača na grlo bočice i njeno zaptivanje
Dimenzije(ŠxDxV): 800 x 220 x 250
Masa [kg] : ~40

ELEKTRIČNA KLIPNA PUMPA ZA PRETAKANJE CO2 I PUNJENJE BOČICA ZA PP APARATE TIPA „S“

Namena: Pretakanje CO2 iz ambalažne boce u PP aparate tipa CO2. Takođe je moguće i punjenje bočica
PP aparata tipa "S", jer na pumpi postoji priključak za tu operaciju.
Sastoji se od: Ugrađenog ventila sigurnosti 95 bar (baždaren)
Ugrađene sigurnosne kompenzacione posude
Ugrađenog hvatača nečistoće i priključka za brže i ekonomičnije pretakanje
Karakteristike: Postoji mogućnost ugradnje kontaktnog manometra
Kapacitet [l/min]: do 400
Radni pritisak[bar]: do 400
Broj obrtaja [obr/min]: 14
Snaga [W]: 550
Radni napon [V]: 380
Dimenzije(ŠxDxV): 580 x 400 x 600
Masa [kg] : ~40
Dokumentacija: Preuzmi dokument

UREĐAJ ZA PUNJENJE APARATA TIPA "S" POD STALNIM PRITISKOM

Namena: Služi za punjenje, azotom, PP aparata tipa "S" pod stalnim pritiskom
Sastoji se od: Redukcionog ventila za azot sa radnim redukovanim pritiskom do 20 bara, sa standardnim priborom. U standardni pribor spadaju razni priključci za sve vrste PP aparata tipa S-A.
Brzorastavljajuće spojnice

ELEKTRIČNA KLIPNA PUMPA ZA ISPITIVANJE NA HVP CO2 BOCA DO 400/600 BARA

Namena: Služi za ispitivanje PP aparata tipa CO2 na hladni vodeni pritisak (HVP). Uređaj radi samostalno, a može se povezati sa rampom za ispitivanje više aparata istovremeno.
Sastoji se od: Pripadajuće opreme:
  • dovodnog creva sa priključcima
  • odvodnog creva V2 (visokopritisno) sa odgovarajućim priključcima
Karakteristike: Postoji mogućnost ugradnje kontaktnog manometra
Radni pritisak[bar]: do 400
Broj obrtaja [obr/min]: 14
Snaga [W]: 550
Radni napon [V]: 380
Dimenzije(ŠxDxV): 580 x 400 x 600
Masa [kg] : ~40

ELEKTRIČNI UREÐAJ ZA ISPITIVANJE POSUDA PP APARATA TIPA “S” I ISPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA Ø 25, 52, 75 I 110 NA TERENU

Namena: Uređaj može ispitivati posude PP aparata tipa "S", kao i hidrantska creva Ø52, a sa odgovarajućim priključcima i hidrantska creva Ø25, Ø75 i Ø110.
Sastoji se od: Dovodnog creva sa priključcima
Karakteristike: Odvodnog creva V1 sa priključcima
Radni pritisak[bar]: do 35
Broj obrtaja [obr/min]: 5,2
Snaga [W]: 1300
Radni napon [V]: 220
Dimenzije(ŠxDxV): 610 x 610 x 600
Masa [kg] : 15

RUČNA STEGA SA ZAVOJNIM VRETENIMA I IZMENLJIVIM PAKNOVIMA I UGRAĐENIM DRŽAČEM BOCA ZA DEMONTAŽU (ODVIJANJE) I MONTAŽU (ZAVIJANJE) VENTILA APARATA CO2 OD 1,5-50 KG I KAPA SVIH VRSTA "S" APARATA

Namena: Služi za demontažu i montažu ventila aparata CO2 od 1,5 do 50kg, kao i kapa svih vrsta "S" aparata.
Karakteristike: Stega može da steže boce od Ø140 do Ø270 mm.
Dimenzije(ŠxDxV): 700 x 520 x 300
Masa [kg] : 50

RUČNA STEGA (MONTIRANA NA POSTOLJU) ZA SERVISIRANJE SVIH TIPOVA "S" APARATA (SA BOČICAMA I POD STALNIM PRITISKOM) - IBMG 1072

Namena: Ručna stega za servisiranje svih tipova "S" aparata sa bočicama pod stalnim pritiskom.
Karakteristike: Brzo stezanje svih vrsta PP aparata tipa „S“ od Ø80 do Ø200 mm.
Sila stezanja min [kp]: 50
Sila stezanja mix [kp]: 200
Dimenzije(ŠxDxV): 400 x 300 x 140
Masa [kg] : 3

UREĐAJ ZA TRANSPORT PRAŠKASTIH MATERIJA (UREĐAJ ZA PRAŽNJENJE I PUNJENJE PP APARATA TIPA "S" PRAHOM)

Namena: Uređaj se koristi za radionicu ili servis na terenu i služi za transport praškastih materijala. Ovim uređajem se mogu puniti prahom i prazniti PP aparati tipa "S".
Sastoji se od: Ugrađenog uređaja za reverzibilno čišćenje filtera.
Karakteristike: Postoji i varijanta punilice sa električnim podešavanjem visine.
Usisna snaga uređaja [mbar]: 250
Kapacitet posude za prah [kg]: 12
Kapacitet uređaja [kg/h]: 350
Snaga [W]: 1000
Radni napon [V]: 220
Dimenzije(ŠxDxV): 470x420x1080
Masa [kg] : 45/55

ELEKTROMOTORNI UREĐAJ ZA VEZIVANJE SPOJKI NA CREVA Ø25, Ø52, Ø75 I Ø110

Namena: Elektromotorni uređaj za vezivanje spojki na creva Ø25, Ø52, Ø75 i Ø110.
Sastoji se od: Nosača sa kalemom za L=40-50m žice debljine Ø1,4 mm.
Karakteristike: Stege za vatrogasne spojnice svih dimenzija.
Snaga [W]: 370
Dimenzije(ŠxDxV): 1450 x 500 x 1000
Masa [kg] : 121

UREĐAJ ZA ISPITIVANJE RADNOG I STATIČKOG PRITISKA U HIDRANTSKOJ INSTALACIJI SA DUPLIM MANOMETROM (RADNI I KONTROLNI MANOMETAR SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM)

Namena: Ovaj uređaj služi da ispita radni i statički pritisak u hidrantskoj instalaciji. Pritisci se čitaju sa 2 manometra.
Sastoji se od: Nosača sa kalemom za L=40-50m žice debljine Ø1,4 mm.
Karakteristike: Stege za vatrogasne spojnice svih dimenzija.
Radni pritisak[bar]: do 20
Dimenzije(ŠxDxV): Ø52 x 520 mm
Masa [kg] : 2

UREĐAJ ZA RUČNO VEZIVANJE SVIH VRSTA POTISNIH CREVA

Namena: Služi za ručno vezivanje svih vrsta potisnih creva.
Sastoji se od: Nosača sa kalemom za L= 40-50m žice debljine Ø1.4 mm Stege.
Dimenzije(ŠxDxV): 300 x 150 x 200
Masa [kg] : 6,7

ELEKTROMOTORNI UREĐAJ SA AUTOMATSKIM POMERANJEM GLAVE ZA LANČANJE UNUTRAŠNJOSTI POSUDA TELA APARATA CO2 SA UGRAĐENOM STEGOM ZA ODVRTANJE CO2 VENTILA

Namena: Unutrašnje lančanje boca od Ø140 do Ø270 mm.
Sastoji se od: Stege za prihvat boca svih dimenzija.
Štitnika za bezbedan rad
Motora sa šipkom za lančanje i električnim podešavanjem kretanja gore-dole
Radni dužina[mm]: 1000
Dizalica[kg]: 250
Broj obrtaja [obr/min]: 350
Snaga [W]: 370
Radni napon [V]: 220
Dimenzije(ŠxDxV) : 800 x 500
Masa [kg] : 75

KOMBINOVANI SISTEM - KOMBI SISTEM ZA PRETAKANJE TEČNOG UGLJEN DIOKSIDA I PUNJENJE BOČICA ZA SVE TIPOVE APARATA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Namena: Pretakanje CO2 iz ambalažne boce u PP aparate tipa CO2 i punjenje bočica PP aparata tipa "S".
Sastoji se od: Elektromotorne klipne pumpe za pretakanje tečnog ugljendioksida u bočice i posude CO2 aparata svih veličina uređaja za punjenje bočica CO2 od S1 do S12 svih proizvođača.
Karakteristike: Fizički je ostvarena veza sa pumpom za pretakanje stege za bočice vagice do 5 kg
Radni pritisak[bar]: 80
Kapacitet[l/min]: 5
Broj obrtaja [obr/min]: 1400
Snaga [W]: 1100
Radni napon [V]: 380
Dimenzije(ŠxDxV) : 1000 x 500 x 750
Masa [kg] : 110
Dokumentacija: Preuzmite dokumentaciju

ZAVOJNA KLIPNA PUMPA ZA ISPITIVANJE VENTILA I MEMBRANA SIGURNOSNIH VENTILA SA UGRAĐENIM NOSAČIMA VENTILA

Namena: Koristi se za podešavanje i proveravanje ventila sigurnosti, kao i drugih sigurnosnih uređaja. Može se koristiti za ispitivanje ventila boca za sabijene gasove kao što su CO2, azot, kiseonik isl.
Sastoji se od: Uz pumpu se dobija dovodno i odvodno crevo.
Maksimalni pritisak: 400
Dimenzije(ŠxDxV): 480 x 260 x 180
Masa [kg] : 45

GARNITURA PRIKLJUČAKA ZA ISPITIVANJE NA HVP APARATA TIPA "S" SA BOČICOM I POD STALNIM PRITISKOM

Namena: Garnitura priključaka za ispitivanje na HVP aparata tipa "S" sa bočicom i pod stalnim pritiskom.
Sastoji se od: Ugrađenog ventila za ozraku.
Masa [kg] : 17

UREĐAJ ZA KONTROLNO ISPITIVANJE I SERVISIRANJE PROTIVPOŽARNIH APARATA TIPA „S“ I CO2 SA UGRAĐENIM KONTAKTNIM MANOMETROM I PRIPADAJUĆIM PRIKLJUČCIMA

Namena: Uređaj za kontrolno ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata tipa „S“ i CO2 sa pripadajućim priključcima i štitnikom.
Karakteristike: Ugradnja kontaktnog manometra je opciona.
Radni pritisak[bar]: 600
Broj ispitnih mesta[kom]: 4
Dimenzije(ŠxDxV): 1810 x 500 x 1840
Masa [kg] : 10

KOMBINOVANI SISTEM - UREĐAJ ZA SERVISIRANJE I ISPITIVANJE PP APARATA TIPA "S", ISPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA NA HVP (HLADAN VODENI PRITISAK) SVIH VRSTA I TIPOVA I ZA SERVISIRANJE I ISPITIVANJE PP APARATA TIPA CO2

Sastoji se od: Rampe za ispitivanje i servisiranje svih tipova posuda "S" aparata i svih tipova CO2 posuda na HVP sa stegaom, manometrima i pripadajućom odgovarajućom opremom
Električne pumpe do 100 bara za ispitivanje posuda PP aparata tipa "S" i hidrantskih creva (IBMG 1050)
Električne klipne pumpe za ispitivanje na HVP posuda CO2 aparata do 400 bara (IBMG 1025)
Uređaja za sušenje tela aparata i hidrantskih creva nakon ispitivanja na HVP
Elektronskog regulatora brzine
Štitnika za bezbedan rad
Ventila sigurnosti
Karakteristike: Presostata za automatsko isključivanje
Radni pritisak[bar]: 190
Dimenzije(ŠxDxV): 1610 x 470 x 1880
Masa [kg] : 70

KOMBINOVANI SISTEM - MOBILNI UREĐAJ ZA SERVISIRANJE I ISPITIVANJE PP APARATA TIPA "S" I ISPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA NA HVP NA TETRENU SA RUČNIM STEGAMA, MANOMETRIMA, ELEKTRONSKOM KONTROLOM BRZINE ELEKTRIČNE PUMPE, I PRIPADAJUĆOM OPREMOM

Sastoji se od: Električne pumpe za ispitivanje tela aparata tipa "S" i hidrantskih creva na HVP
Uređaja za sušenje tela aparata i hidrantskih creva nakon ispitivanja na HVP
Stege za servisiranje PP aparata
Kompenzacione posude
Ventila sigurnosti
Presostata za isključivanje na željeni pritisak
Karakteristike: Štitnika za bezbedan rad
Radni pritisak[bar]: do 35
Protok Vode[l/min]: 5,2
Snaga [W]: 1300
Radni napon [V]: 220
Dimenzije(ŠxDxV): 900 x 500 x 1100
Masa [kg] : 40

GARNITURA KLJUČEVA ZA ODVRTANJE SVIH VRSTA VENTILA (TRI KLJUČA U KOMPLETU)

Karakteristike: Ostvarivanje sile odvrtanja ventila sa polugom 30 Kpm.
Masa [kg] : 18

KOMPLET PRIKLJUČAKA ZA ISPITIVANJE CO2 POSUDA NA HVP

Namena: Omogućava brzo i efikasno ispitivanje PP aparata tipa CO2.

KLEŠTA ZA PLOMBIRANJE SA LOGOM

Namena: Klešta su namenjena za zatvaranje olovne plombe od ø8, ø10, ø12, ø14, ø16 i ø18 mm.
Karakteristike: Sila zatvaranje plombe maksimum 30kg
Uređaj je kompletno zaštićen hladnom galvanizacijom.