Licence i sertifikati

Akreditaciono telo Srbije - ATS

IPONS SISTEM DOO je akreditovan od strane ATS-a, akreditacioni broj 11111-11, za poslove kontrolisanja. Sertifikat o akreditaciji, Obim akreditacije i Politika menadžment sistema za ocenjivanje usaglašenosti

Obim akreditacije IPON Sistem
Sertifikat o akreditaciji IPON Sistem

Quality Management System – ISO 9001:2015

Proizvodnja, tehnička analiza i kontrolisanje, trgovina i servisiranje opreme, sredstava i uređaja i usluge u oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu.

Quality Management System – ISO 9001:2015

Quality Management System – ISO 14001:2015

Proizvodnja, tehnička analiza i kontrolisanje, trgovina i servisiranje opreme, sredstava i uređaja i usluge u oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu.

Quality Management System – ISO 14001:2015

Quality Management System – ISO 18001:2008

Proizvodnja, tehnička analiza i kontrolisanje, trgovina i servisiranje opreme, sredstava i uređaja i usluge u oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu.

Quality Management System – ISO 18001:2008