OBIM AKREDITACIJE

Scope of Accreditation

Akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti / Accredited conformity assessment body

( "Službeni glasnik RS", br. 52 od 17. juna 2015, 59 od 28. juna 2016. )

IPON SISTEM DOO Beograd

Zlatiborska 31, Beograd

Standard / Standard:

SRPS ISO/IEC 17020:2012, tip C

(SRPS ISO/IEC 17020:2012, type C)

R. Br. Predmet kontrolisanja / Opseg kontrolisanja Vrsta kontrolisanja
Oblast kontrolisanja: K-15, Zaštitna sredstva i oprema: Instalacije i uređaji za gašenje požara
1. Instalacije hidrantske mreže za gašenje požara Prvo kontrolisanje
Periodično kontrolisanje
2. Mobilni uređaji za gašenje požara
(Mobilni uređaji za gašenje požara pod stalnim pritiskom)
Periodično ispitivanje
Kontrolno ispitivanje
Mobilni uređaji za gašenje požara
(Mobilni uređaji za gašenje požara koji sadrži bočicu sa pogonskim gasom)
Periodično ispitivanje
Kontrolno ispitivanje
3. Instalacije i uređaji za automatsko otkrivanje i dojavu požara Prvo kontrolisanje
Periodično kontrolisanje
4. Instalacije i uređaji za gašenje požara
(Instalacije i uređaji za gašenje požara raspršenom vodom ili penom)
Prvo kontrolisanje
Periodično kontrolisanje
Instalacije i uređaji za gašenje požara
(Instalacije i uređaji za gašenje požara gasovitim sredstvima)
Prvo kontrolisanje
Periodično kontrolisanje
Instalacije i uređaji za gašenje požara
(Instalacije i uređaji za gašenje požara prahom)
Prvo kontrolisanje
Periodično kontrolisanje
5. Instalacije i uređaji za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova Prvo kontrolisanje
Periodično kontrolisanje
6. Instalacije za odvođenje dima i toplote Prvo kontrolisanje
Periodično kontrolisanje
7. Instalacije i uređaji u zonama opasnosti od eksplozije Prvo kontrolisanje
Periodično kontrolisanje
Oblast kontrolisanja: K-14, Električni proizvodi i oprema, telekomunikacija, elektronika
8. Oprema i električne instalacije niskog napona Kontrolisanje pre stavljanja u upotrebu

Kontrolisanje u upotrebi

Periodično kontrolisanje

Vanredno kontrlisanje
9. Gromobranske instalacije Kontrolisanje pre stavljanja u upotrebu

Kontrolisanje u upotrebi

Periodično kontrolisanje

Vanredno kontrlisanje
10. Protiv panična rasveta Periodično kontrolisanje