ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA ZAŠTITE (SERVIS, DEFEKTAŽA, POPRAVKA I DOVODJENJE U ISPRAVNO STANJE)

Sve vrste usluga koje pružamo

layout styles

MOBILNI UREDJAJI

U skladu sa postojećom regulativom


layout styles

HIDRANTSKE MEREŽE I PP CREVA

U skladu sa postojećom regulativom


layout styles

PANIK RASVETA

U skladu sa postojećom regulativom


layout styles

GROMOBRANSKE INSTALACIJE

U skladu sa postojećom regulativom


layout styles

PP KLAPNE

U skladu sa postojećom regulativom


layout styles

PP VRATA (KLIZNA I PEŠAČKA)

U skladu sa postojećom regulativom


layout styles

SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA GASOM CO2

U skladu sa postojećom regulativom


layout styles

SISTEM ZA GAŠENJE AEROSOLOM


layout styles

SPLINKER SISTEMI

U skladu sa postojećom regulativom


layout styles

DIZEL PUMPE - SPLINKER SISTEM


layout styles

ANTIEKSPLOZIVNI SISTEM ZA DETEKCIJU I GAŠENJE POŽARA


layout styles

SISTEM ZA DETEKCIJU GASOVA (BENZINSKE PARE, H2...)


layout styles

ELEKTRO INSTALACIJA I UREDJAJI

U skladu sa postojećom regulativom


layout styles

POTENCIJAL METALNIH MASA