Projektovanje i izvođenje

Projektovanje posebnih sistema

Licenca A1 - izrada glavnog projekta zaštite od požara

Licenca B1 - izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara

Licenca B2 - izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara

Licenca B3 - izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para

Licenca B4 - izrada projekata stabilnih sistema za odvođenje dima i toplote

Licenca B5 - izrada projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama i eksplozivima

Licenca B6 - izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i ekspolozivnih prašina i eksplozivnih materija.


Izvođenje posebnih sistema

Licenca B1 - Izvođenje stabilnih sistema za gašenje požara

Licenca B2 - Izvođenje stabilnih sistema za dojavu požara

Licenca B3 - Izvođenje stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para

Licenca B4 - Izvođenje stabilnih sistema za odvođenje dima i toplote

Licenca B5 - Izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama i eksplozivima