REZERVNI DELOVI

Pogledajte list svih rezervnih delova

PP Aparati i Rezervni Delovi

APARATI ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Aparati za zaštitu od požara tipa S sa bočicom
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S1
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S2
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S3
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S6
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S9
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S50
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S100
Aparati za zaštitu od požara tipa S pod stalnim pritiskom
Protivpožarni aparat pod stalnim pritiskom S1A
Protivpožarni aparat pod stalnim pritiskom S2A
Protivpožarni aparat pod stalnim pritiskom S3A
Protivpožarni aparat pod stalnim pritiskom S6A
Protivpožarni aparat pod stalnim pritiskom S9A
Protivpožarni aparat pod stalnim pritiskom S50A
Protivpožarni aparat pod stalnim pritiskom S100A
Aparati za zaštitu od požara tipa CO2
Protivpožarni aparat CO2 5
Protivpožarni aparat CO2 10
Protivpožarni aparat CO2 30
Protivpožarni aparat CO2 60
Protivpožarni aparat VP15 (prazan)

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE - VENTILI (KAPE) I BOČICE APARATA

RDV 44/11 Kapa aparata S 1,2
RDV 31 Kapa aparata S 3
RDV 89 Kapa aparata S 6,9,12
RDV 118 Kapa aparata S 50
Ručica S 6,9
Ručica CO2
RDV 22 Bočica aparata S 1
RDV 22a Bočica aparata S 2
RDV 36 Bočica aparata S 3
RDV 66 Bočica aparata S 6
RDV 67 Bočica aparata S 9

DELOVI ZA VENTILE (KAPE) I BOČICE APARATA

Aparati za zaštitu od požara – Vatrosprem i Pastor - tipa CO2
RDV 138 Ventil - komplet CO2
RDV 146 Elastična podloška - prstenasta CO2
RDV 147 Rukohvat CO2
RDV 148 Valjak CO2
RDV 149 Zakretna pločica CO2
RDV 151 Vreteno CO2
RDV 152 Prsten CO2
RDV 153 Zaptivač - burić CO2
RDV 154 Nosač zaptivača-virbla (mesing) CO2
Virbla ventila CO2
RDV 156 Zaptivna pločica CO2
RDV 157 Membrana sigurnosti CO2 (S50,100)
RDV 158 Sigurnosna navrtka CO2
RDV 198 Membrana za ventil sigurnosti CO2 (S50,100)

OPRUGE I UDARNE IGLE

Aparati za zaštitu od požara tipa S sa bočicom
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S1
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S2
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S3
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S6
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S9
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S50
Protivpožarni aparat sa CO2 bočicom S100

UZGONSKE, USPONSKE I UZBUDNE CEVI

Aparati za zaštitu od požara - Vatrosprem tipa S sa bočicom
RDV 16 Uzgonska cev S1
RDV 16 Uzgonska cev S2
RDV 34 Uzgonska cev S3
RDV 66 Uzgonska cev - stari tip S6
RDV 100 Uzgonska cev - novi tip S6
RDV 70 Uzgonska cev - stari tip S9
RDV 101 Uzgonska cev - novi tip S9
RDV 7102 Uzgonska cev S12
Aparati za zaštitu od požara - Vatrosprem tipa CO2
RDV 168 Uzgonska cev CO2 5
RDV 181 Uzgonska cev CO2 10
RDV 182 Uzgonska cev CO2 30
Aparati za zaštitu od požara - Vatrosprem tipa S sa bočicom
RD 107 Membrana uzbudne cevi
RD 140 Usponska cev - pvc S9
RD 141 Usponska cev - pvc S6
RD 146 Uzbudna cev al. S6
RD 147 Uzbudna cev al. S9
RD 73, 74, 75 Usponska cev S1,2,3
RD 106 Čep uzbudne cevi

ZAPTIVNA GUMA (zaptivači, brtve)

Aparati za zaštitu od požara - Vatrosprem tipa S sa bočicom
RDV 119 Zaptivač "Oring" S 50,100
RDV 14/33/46 Zaptivna guma S 1,2,3
RDV 62 Zaptivna guma - stari tip S 6,9,12
RDV 91 Zaptivna guma - novi tip S 6,9,12
RDV 93 "O" prsten 2,8 x 1,6 - novi tip S 6,9,12
RDV 65/95 Zaptivač - stari tip/novi tip S 6,9
RDV 120 Zaptivač ventila sigurnosti S 50,100
Aparati za zaštitu od požara - Vatrosprem tipa CO2
RDV 107 Zaptivač 12 x 18 CO2
RDV 181 Dizna mlaznice CO2 5,10,30
Aparati za zaštitu od požara - Pastor tipa S sa bočicom
RD 52 Brtva udarne igle - stari tip S 1,2,3
RD 52 Brtva udarne igle S 6,9
RD 52 Brtva udarne igle S 6,9 lux
RD 12 Brtva ventila kape - stari tip S 1,2,3
RD 120 Brtva ventila kape - stari tip S 6,9
RD 94 Brtva nosača bočica S 1.2.3 s.tip
RD 206 Brtva kape S 50,100
RD 132 Brtva creva 14 x 18 S 6,9
RD 92 Manžeta (šeširić) S 1,2,3 st, nt
RD 194 Zaptivač - kape S 50

CREVA

Aparati za zaštitu od požara - Vatrosprem tipa S sa bočicom
RDV 80 Crevo S 6,9,12
RDV 134 Crevo - trevirno fi 25 S 50
RDV 135 Crevo - trevirno fi 25 S 100
Aparati za zaštitu od požara - Vatrosprem tipa CO2
RDV 171 Crevo CO2 5
RDV 172 Crevo CO2 10
RDV 173 Crevo CO2 30
RDV 174 Crevo CO2 60
Aparati za zaštitu od požara - Pastor tipa S sa bočicom
RD 100/116 Crevo S 6,9,12
RD 227 Crevo S 50
RD 229 Crevo S 100
Aparati za zaštitu od požara – Pastor tipa CO2
RD 345 Crevo sa nosačem mlaznice CO2 5
RD 346 Crevo sa nosačem mlaznice CO2 10
RD 347 Crevo sa nosačem mlaznice CO2 30
RD 348 Crevo mlaznice CO2 60

MLAZNICE

Aparati za zaštitu od požara - Vatrosprem tipa S sa bočicom
RDV 12/13/32 Mlaznica - dizna PVC S1,2,3
RDV 79 Mlaznica S6,9,12
RDV 130 Mlaznica - pištolj S50, 100
Aparati za zaštitu od požara - Vatrosprem tipa CO2
RDV 169 Mlaznica CO2, 5, 10
RDV Mlaznica CO2, 3
Aparati za zaštitu od požara - Pastor tipa S sa bočicom
RDV 187/88/89 Mlaznica S1,2,3
RDV 115 Mlaznica S6,9
RDV 235 Mlaznica S0, 100

KOLICA ZA APARATE ZA ZAŠTITU OD POŽARA TIPA CO2 Vatrosprem i Pastor - NOSAČI APARATA

Aparati za zaštitu od požara – Pastor tipa CO2
RD 268 Mlaznica CO2
RDV 175/179 Kolica (bez točkova) CO2
RDV 185/188 Crevo sa nosačem mlaznice CO2
RDV 177 Točak fi 200 CO2
RDV 111 Točak fi 360 CO2
Aparati za zaštitu od požara - Vatrosprem tipa S sa bočicom
RDV 55 Nosač PP aparata (vešalica) S 6,9
Nosač PP aparata sa postoljem S 6,9
Aparati za zaštitu od požara – pod stalnim pritiskom
Nosač PP aparata S 6, 9 A
Nosač PP aparata sa postoljem S 6, 9 A

POTROŠNI MATERIJAL

Prah Pofex
PVC kesica
Prah Furex

NALEPNICE ZA PP APARATE

Aparati za zaštitu od požara - Vatrosprem
RDV 3/42 Nalepnica S 1 - 12
RDV 105 Nalepnica S 50, S 100
RDV 141 Nalepnica CO2 3 - CO2 60
Aparati za zaštitu od požara – Pastor
RD 47 Nalepnica S 1 - S 100
RD 246 Nalepnica CO2 3 - CO2 60
Aparati za zaštitu od požara – Pašalić
Nalepnica S6, S9
S6, S9 S100CO2 3 - CO2 60

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE POD STALNIM PRITISKOM TIPA S

RD Kapa aparata S-6,9 A
RD Kapa aparata S-3 A
RD Kapa aparata S-1,2 AS-1,2 A
RD Gumeno crevo sa mlaznicom S-6,9 A
RD Usponska cev A Vatrosprem (st.prit.) S-9
RD Usponska cev A Vatrosprem (st.prit.) S-6
RD Usponska cev A Vatrosprem (st.prit.) S-1,2,3
RD Mlaznica S-1,2,3 A
RD Manometar
RD Zaptivač manometra (Gasop)
RD Zaptivač igle gornji (Gasop)
RD Zaptivač kape stalni pritisak
RD Vešalica PPA stalni pritisak
RD Udarna igla trodelna novi tip S-1,2,3 A
RD Udarna igla trodelna novi tip S-6,9 A
RD Udarna igla jednodelna stari tip S-1,2,3 A
RD Udarna igla jednodelna stari tip S-6,9 A
RD Zaptivač udarne igle trodelne S-1,2,3,6,9 A
RD Nalepnica SA-1,2,3,6,9 A

ZAPTIVAČI ZA UREĐAJE

Zaptivač za pumpu za pretakanje – CO2 gasa komplet
Zaptivač za uređaj za punjenje bočica – svih tipova komplet

Hidrantska Oprema Naftaski i Vatrogasni Program

HIDRANTSKI ORMANI

ZIDNI
1 Tip HO-1 (500x500x140) puna vrata - prazan
2 Tip HO-2 (500x500x140) staklena vrata - prazan
3 Tip HO-2B (500x500x140) staklena vrata, sa bravicom -prazan
4 Tip HO-1 (500x500x140) puna vrata, zidni inox
5 Tip HO-2 (500x500x140) staklena vrata, zidni inox
6 Tip HO-2B (500x500x140) staklena vrata, brava, zidni inox
7 Tip HO-1 sa okvirom, uzidni, inox
8 Tip HO-2 sa okvirom, uzidni, inox
9 Tip HO-2B s okvirom, uzidni, inox
10 Tip HO-1/I-U inox sa crvenim kućištem
11 Tip HO-2/I-U inox sa crvenim kućištem
12 Tip HO-2B/I-U inox sa crvenim kućištem
13 Ormar za suvi vod (500x500x200)
14 Ormar za kotur (700x780x250) puna vrata
15 Ormar za kotur i aparat (1000x780x250) puna vrata
16 Ormar dvodelni (500x1200x200) puna vrata
SAMOSTOJEĆI HIDRANTSKI ORMARI ZA NADZEMNI HIDRANT

17 Tip OH-N (540x1080/1060x185) - prazan

18 Tip OH-N inox (540x1080/1060x185) - prazan

19 Tip OH-P (1080x1080x290) - prazan

SAMOSTOJEĆI HIDRANTSKI ORMARI ZA PODZEMNI HIDRANT

20 Tip SZ-1 (700x1220/1170x500) - prazan

21 Tip OH-V (1080x1080/1060x185) - prazan

22 Tip OH-1 (900x1200x300) - prazan

ORMARI ZA VATROGASNE APARATE

Ormari za spoljašnji prostor
1 Tip OA-8 (325x710/735x240) puna vrata 1xS6/S9
2 Tip OA-8/B (325x710/735x240) puna vrata 1xS6/S9- sa bravicom
3 Tip OA-8-1 (325x710/735x240) staklena vrata 1xS6/S9
4 Tip OA-8-1/B (325x710/735x240) staklena vrata 1xS6/S9- sa bravicom
5 Tip OA-9 (470x700/665x320) puna vrata 2xS6 / S9
6 Tip OA-9/B (470x700/665x320) puna vrata 2xS6 / S9- sa bravicom
7 Tip OA-9-1 (470x700/665x320) staklena vrata 2xS6/S9
8 Tip OA-9-1/B (470x700/665x320) staklena vrata 2xS6/S9- sa bravicom
Ormari za unutrašnji prostor
9 (325x710x240) ravni krov, staklena vrata -sa bravicom9
10 (325x710x240) ravni krov, staklena vrata -sa bravicom, safe crash
11 (325x710x240) ravni krov, staklena vrata, inox, s bravicom
12 (325x710x240) sa staklom, bez vrata - sa bravicom
13 (325x710x240) sa staklom, bez vrata - sa bravicom,safe crash
14 (290x540x250) sa staklom, bez vrata, s bravicom, 1xS6
15 (315x700x160/315) ugaoni,ravni krov,staklena vrata sa bravicom
16 Nosač vatrogasnog ormara OA-8, h=1560mm

VATROGASNA ARMATURA

1 Hidrantski nastavak B/2C (DN 80/2C)
2 Hidrantski nastavak B/2B (DN 80/2B)
3 Hidrantski nastavak B/C (DN 80/C)
4 Hidrantski nastavak B/B (DN 80/B)
5 Hidrantski nastavak A/2C (DN 100/2C)
6 Hidrantski nastavak A/2B (DN 100/2B)
7 Hidrantski nastavak A/C (DN 100/C)
8 Hidrantski nastavak A/B (DN 100/B)
9 Hidrantski nastavak C/C (DN 50/C)
10 Hidrantski nastavak C/2C (DN 50/2C)
11 Mlaznica sa ventilom Ø 25
12 Mlaznica sa ventilom, direktni priključak na cev
13 Mlaznica sa ventilom Ø 52 - Al jednostruki vrh
14 Mlaznica sa ventilom Ø 52 – Al dvostruki vrh
15 Mlaznica sa ventilom Ø 52 - Al plastična cev sa ručicom
16 Mlaznica bez ventila Ø 52
17 Mlaznica sa ventilom Ø 52 sa zaštitnim mlazom
18 Mlaznica sa ventilom Ø 75 (sa ruciciom)
19 Mlaznica sa ventilom Ø 75 sa zaštitnim mlazom
20 Nastavak Ø 12 - mlaznice Ø 52
21 Nastavak mlaznice ø 16
22 Ventil 1’’
23 Ventil ugaoni 2’’ (Al)– sa stabilnom spojkom (Al) Ø52
24 Ventil ugaoni 2” (Ms) - sa stabilnom spojkom (Al) Ø 52
25 Okretni nastavak Ø 52 Ms
26 Reducir spojka Ø 52 / Ø 25 koso grlo
27 Potisna spojka Ø 25 kovana
28 Potisna spojka Ø 25 sa unutrašnjim navojem 1''
29 Potisna spojka Ø 52 - Al
30 Potisna spojka Ø 75 - Al
31 Potisna spojka Ø 75 - Al kovana
32 Usisno- potisna spojka Ø 110
33 Usisno- potisna spojka Ø 110 – kovana
34 Stabilna spojka Ø 25 – Al
35 Stabilna spojka Ø 25 – Al kovana
36 Stabilna spojka Ø 52 - Al
37 Stabilna spojka Ø 52 – Al kovana
38 Stabilna spojka Ø 75 - Al
39 Stabilna spojka Ø 75 - Al kovana
40 Stabilna spojka Ø 110
41 Stabilna spojka Ø 110 – Al kovana
42 Stabilna spojka Ø 110 – Al kovana
43 Stabilna spojka Ø 75 - spoljni navoj
44 Stabilna spojka Ø 110 - spoljni navoj
45 Slepa spojka Ø 25 Al
46 Slepa spojka Ø 52 Al
47 Slepa spojka Ø 75 Al
48 Slepa spojka Ø 75 Al kovana
49 Slepa spojka Ø 110 Al
50 Slepa spojka Ø 110 Al kovana
51 Reducir čep za stabilne spojke Ø 52
52 Reducir čep za stabilne spojke Ø 75
53 Reducir čep za stabilne spojke Ø 110
54 Usisna spojka Ø 52 Al
55 Usisna spojka Ø 52 Al kovana
56 Usisna spojka Ø 75 Al
57 Usisna spojka Ø 75 Al kovana
58 Usisna spojka Ø 110 Al kovana, grlo 100
59 Reducir spojka Ø 52/25 (C/D)
60 Reducir spojka Ø 75/52 (B/C)
61 Reducir spojka Ø 110/75 (A/B)
62 Zaptivka visokog pritiska Ø 52
63 Zaptivka visokog pritiska Ø 75
64 Usisna zaptivka Ø 52
65 Zaptivka za okretni nastavak
66 Zaptivka Ø 90x68x5
67 Gumeni zaptivač za hidrantski nastavak ø 52
68 Gumeni zaptivač za hidrantski nastavak ø 75
69 Gumica kosa ø 52 (zaptivač)
70 Gumica kosa ø 75 (zaptivač)
71 Gumica kosa ø 110 (zaptivač)
72 Gumice usisne spojke ø 52
73 Gumice usisne spojke ø 75
74 Gumice usisne spojke ø 110
75 Gumice potisne spojke ø 52
76 Gumica ravna virble ventila ø52
77 Točkić za kosi ventil ø 52
78 Točkić za hidrantski nastavak B/2C
79 Rukohvat ventila ø 10
80 Rukohvat ventila Al ø 8
81 Ključ za nadzemni hidrant
82 Ključ za podzemni hidrant Fe-34
83 Nastavak za ključ 34x20
84 Ključ za spojku ABC-REZ
85 Ključ ABC čelični
86 Držač za vatrogasne cevi sa kopčom - kožni
87 Nosač cevi - PVC - crveni
88 Ključ C
89 Kotur fi 590 x 145 s kočnicom i priključnim crevom za mrežu fi 25
90 Kotur Ø 590x175 s kočnicom i priključnim crevom za mrežu Ø 52
91 Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 20 m
92 Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 25 m
93 Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 30 m
94 Vatrogasna cev potisna Ø 25 sa spojkama 15m
95 Vatrogasna cev potisna Ø 25 sa spojkama 20m
96 Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 15m, za hidrantske ormariće
97 Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 15m, za nadzemne i podzemne hidrante
98 Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 20m
99 Vatrogasna cev potisna Ø 75 sa spojkama 15m
100 Vatrogasna cev potisna Ø 110 sa spojkama 15m

VATROGASNA OPREMA

1 Sirena vatrogasna ručna
2 Kanta vatrogasna
3 Metla za šumski požar
4 Vatrogasna lopata za pesak
5 Čaklja vatrogasna sa drškom
6 Vatrogasni garderobni - samostojeći
7 Ormar (365x1850x500)
8 Vatrogasni garderobni dogradni ormar (340x1850x500)
9 Sanduk z pesak 0,46m3 (1250x550/650x600)
10 Sanduk za pesak 0,70m3 (1250x770/870x640)
11 Sanduk za pesak 0,25m3 (800X500/600X550)
12 Sanduk za pesak 0,25m3 – INOX (800X500/600X550)
13 Vrata HO-1
14 Vrata HO-2
15 Vrata HO-2B
16 Vrata HO-1 sa okvirom - inox
17 Vrata HO-2 sa okvirom - inox
18 Vrata HO-2B sa okvirom - inox

METALNI NAMEŠTAJ

1 Ormar arhivski dvokrilni (950x1950x420)
2 Ormar garderobni jednokrilni - samostojeći (365x1850x500)
3 Ormar garderobni jednokrilni – dogradni (340x1850x500)
4 Regal pocinkovani skladišni sa pet polica – samostojeći (350x2000x800)
5 Regal pocinkovani skladišni sa pet polica - dogradni
6 Regal pocinkovani skladišni sa četiri police - samostojeći (500x2000x1000)
7 Regal pocinkovani skladišni sa četiri police - dogradni
8 Polica 1000x500
9 Polica 800x350
10 Stub regala L=1000
11 Stub regala L=2000
12 Ormarić prve pomoći (260x340x140)
13 Ormarić prve pomoći (300x300x150)
14 Ormarić za ključ (155x105x45)
15 Vatrogasni ormarić za ćebe (300x300x150)

SIGURNOSNA STAKLA ZA HIDRANTSKE ORMARE I ORMARE ZA VATROGASNE APARATE

1 Staklo dim. 350x350x3 (za HO-2/HO-2B)
2 Staklo dim. 210x640x3 (za vatrogasni aparat)
3 Staklo dim. 298x696x3 (za ormar bez vrata)
4 Sigurnosno staklo za S 6
5 Sigurnosno staklo (safe crash) dim 350 x 350x3
6 Sigurnosno staklo (safe crash) dim 210 x 640x3
7 Sigurnosno staklo (safe crash) dim 263 x 672x3
8 Bravica CH 58 9,5 mm (ormari za vatrogasne aparate, OPP)
9 Bravica univerzalana K8 – 009 (HO2B, OHV, OHN, gard.ormar)
10 Nalepnica samolepljiva “H” za hidrantske ormare
11 Nalepnica za vatrogasni aparat
12 Nalepnica za ormar sa koturom

USISNE KORPE – VATROGASNI PROGRAM

1 Usisna korpa ø52 mreža sa spojkom
2 Usisna korpa ø75 mreža sa spojkom
3 Usisna korpa ø75 kruška sa spojkom
4 Usisna korpa ø110 prof. sa spojkom
5 Usisna korpa ø52 kruska sa grlom
6 Usisna korpa ø52 mreža sa grlom
7 Usisna korpa ø75 kruška sa grlom
8 Usisna korpa ø75 mreža sa grlom

NAFTNI PROGRAM

1 Ženski deo spojke No92 (4”)
2 Ženski deo spojke No68 (3”)
3 Ženski deo spojke No48 (2”)
4 Zvezdasta navrtka M 135x6
5 Zvezdasta navrtka M 105x6
6 Zvezdasta navrtka M 85x4
7 Muški deo spojke No92 (4”)
8 Muški deo spojke No68 (3”)
9 Muški deo spojke No48 (2”)
10 Kapa sa lančićem M 135x6
11 Kapa sa lančićem M 105x6
12 Kapa sa lančićem M 85x4
13 Kapa sa lančićem M 56x4
14 Cevni nastavak sa kapom R4”
15 Cevni nastavak sa kapom R3”
16 Cevni nastavak sa kapom R2”
17 Cevni nastavak sa kapomR6/4
18 Cevni nastavak sa prir. F-155 i kapom
19 Cevni nastavak sa prir. F-200 i kapom
20 Reducir M105x6 / M105x6
21 Reducir M85x4 / M85x4
22 Usisna korpa 1 st. R5/4” i 6/4”
23 Usisna korpa 2 st. R5/4” i 6/4”
24 Usisna korpa 1 st. R2”
25 Usisna korpa 2 st. R2”
26 Usisna korpa 1 st. R3”
27 Ključ za zvezdastu spojku 3”
28 AT-Ventil R5/4” I R6/4”
29 AT-Ventil R2”
30 AT-Ventil R3”
31 Podni ventil PN-1003”
32 Leptir ventil No3”
33 Razvodna kutija 7xPg16
34 Ženski deo spojke (MAN) No3”
35 Muški deo spojke (MAN) No3”
36 Kapa ženska (MAN) No3”
37 Kapa muška (MAN) No3”
38 Hvatač 181.3110
39 Utikač 181.3120
40 Spojka za hidrauliku – Z (stari tip)
41 Spojka za hidrauliku – M (stari tip)
42 Kugla ventil R4”
43 Kugla ventil R3”
44 Kugla ventil R2”
45 Kugla ventil R2 1/2”
46 Kugla ventil R5/4”

STEGE

STEGA SA VIJKOM I ROLNICOM(ČELIČNA STEGA VISOKOG PRITISKA)
1 Ø 20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80
2 Ø 85,90,95,100,105,130,135,160,165,200
ŽIČANE STEGE
3 Ø15,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,Ø60,65,70,75, 80,85,90,95,100
STEGE SA VIJKOM – LIMENE
4 Ø 6,7,8,9,10
5 Ø 11,12,13,14,15
6 Ø 16,17,18,19,20
7 Ø 21,22,23,24,25,
8 Ø 26,27,28,29,30
9 Ø 32,35,37,40,42,45,47,50
10 Ø 52,55,57,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110
TRAKASTE STEGE
11 L 250,300,350,400,450,500,550,600,650,700
12 L 750,800,850,900,950,1000
PUZNE STEGE
13 Ø 8-14, Ø 12-20, Ø 18-24, Ø 20-32, Ø 25-40, Ø 32-50
14 Ø 40-60, Ø 50-70, Ø 60-80, Ø 70-90, Ø 80-100, Ø 90-110
15 Ø 100-120, Ø 110-130, Ø 120-140, Ø 130-150, Ø140-160
16 Ø 150-170, Ø 160-180, Ø 170-190, Ø 180-200, Ø 190-210, Ø 200-220